INNLEDERE


Ordfører Marianne Borgen


Marianne Borgen (SV) er ordfører i Oslo. Hun ble valgt som ordfører av bystyret 21. oktober 2015 og gjenvalgt 23. oktober 2019.

Ordføreren er spesielt opptatt av barn og unges rettigheter og deres oppvekstsvilkår. Både som kontorsjef hos Barneombudet og i Redd Barna arbeidet ordføreren spesielt med vold og overgrep mot barn og asylsøkerbarns situasjon.

Ordføreren er opptatt av at Oslo skal være en inkluderende og god by å vokse opp i for alle barn.Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet


Vigdis Mathisen er nåværende finansforbundets leder og en inspirerende samfunnsdebattant. Hun ble valgt som finansforbundets leder i 2019 og har ledet forbundet under en vanskelig pandemi. Hun har bred erfaring som tillitsvalgt på ulike nivåer og er veldig opptatt av likestilling mellom kjønnene. Økt kompetanse om finans er også en sak Vigdis er opptatt av.


Neneh Bojang, leder for Inter African Committee, Norway (IAC)


Neneh Bojang er statsviter og likestillings aktivist.Hun er UN Fellow og deltar som aktivist i FNs samling for panafrikanske kvinner. I 2018 fikk hun MIPAD prisen som «One Of The most Influential People of African Descent» . Hun er medgrunnlegger av Gambisk Hus i Oslo og Every Woman Platform. Hun har egen TV show som heter NENEH på Mamos TV, og hun er også en OXLO Ambassador. Hun jobber til daglig som rådgiver ved NAV.


Deryas Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea


Deryas Incedursun er forbrukerøkonom hos Nordea. Hun er også advokat og spaltist. Hun deler sine tips og råd om bolig og privatøkonomi i Nordeas blogg om privatøkonomi. Hun gir råd som inspirerer folk til å få mer ut av pengene sine gjennom hele livet. For Derya er gode økonomiske valg grunnlaget for god livskvalitet.


Kristin Skaug, daglig leder i stiftelse Aksje Norge


Kristin Skaug leder stiftelsen AksjeNorge, er utdannet økonom og har mer enn 25 års erfaring med investeringer og sparing. Gjennom AksjeNorge deler hun kunnskap til befolkningen i Norge om aksjer og verdipapirmarkedet. Hun brenner spesielt for at også kvinner og unge skal komme i gang med sparing og utnytte sitt sparepotensial bedre. Kristin mener att siden kvinner typisk tjener mindre enn menn, så må vi kvinner bli smartere med pengene våre.


Petrine Iversen,  daglig leder i JURK


Petrine Iversen er jurist og daglig leder i JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak for kvinner og tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp innenfor en rekke rettsområder.


Ragni Hege Kitterød, forsker hos CORE – Senter for likestillingsforskning


Ragni Hege Kitterød har en doktorgrad i sosiologi fra 2003. Hun forsker på arbeidsmarked, familiepolitikk, likestilling og pensjon. Kitterøds forskning er publisert i tidsskrifter som Journal of Social Policy, European Sociological Review, Acta Sociologica og Work, Employment and Society


Silje Elisabeth Skuland, forskningsleder hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO


Silje er forskningsleder hos Forbruksforskningsinstituttet-SIFO ved OsloMet. SIFO er et ikke-kommersielt tverrvitenskapelig forskningsinstitutt ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Hun har en doktorgrad i sosiologi. Silje forskerpå sosial og økonomisk ulikhet.

Rina Mariann Hansen. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune.


Rina Mariann Hansen representerer Arbeidspartiet (AP).

Hun har statsvitenskap hovedfag fra Universitetet i Oslo. Hun var medlem av Oslo bystyre fra 2003 til 2015. Hun har siden 2015 hatt permisjon fra bystyret for å være byråd.

Hansen ha

r tidligere vært nestleder i Oslo Arbeiderparti og leder for Oslo AUF. Hun har bodd i Oslo hele livet.


Sabina Syed. Medlem av Finansutvalget i Oslo kommune


Sabina representerer Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyre og Finansutvalget. Hun er opprinnelig fra Gøteborg, men har bodd i Norge siden 2013 og bor nå i Groruddalen. Som politiker jobber hun for å jevne ut forskjellene i samfunnet, ikke minst mellom Oslo Øst og Oslo Vest. Hun er utdannet miljøøkonom, og jobber til daglig som bærekraftrådgiver i et rådgivende ingeniørselskap.


Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant for Høyre


Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre og leder i Europabevegelsen i Norge. Hun har møtt på Stortinget siden 2013 og har både sittet i Stortingets arbeids- og sosialkomité og i finanskomiteen, som hun er tilbake i for inneværende periode. Hun har markert seg i saker rundt skattepolitikk, arbeidsliv og sosiale spørsmål, likestilling og internasjonale forhold spesielt knyttet til EU.


Anita Celim Nymak. Medlem av Nordstrand bydelsutvalg


Anita Celin Nymark er representant for Folkets partiet og er medlem i Nordstrand bydelsutvalget. Demokrati, bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, frihet til å være seg selv, og deltagelse i egen hverdag er viktige verdier for henne. Hun har fokus på grunnleggende rettigheter, like muligheter og en rettferdig hverdag for alle.