Årsmøte er det viktigste som skjer i organisasjonen i løpet av året!

Årsmøtet er det høyeste organet i en organisasjon. Det betyr at det er her medlemmene i organisasjonen kan være med og bestemme hvordan organisasjonen bør jobbe, og med hva. Det årsmøtet har bestemt kan ikke endres uten et nytt vedtak i et årsmøte. Årsmøtet 2024 blir et hybridarrangement. De som øsnker å delta på lokaler og spise middag sammen MÅ registrere seg.

ÅRSMØTE 2024

PRAKTISK INFORMASJON


OssKvinner avholder sitt første ordinært årsmøte.


Dato: Torsdag, 08.02.2024

Tidspunkt: 17.00-19:00

Sted: Digitalt.

Fysisk oppmøtet i Oslo fra til og med kl.16:30 (Fysiskmøtet er avlyst. Kun på Teams)

Teams fra kl.17:00 Det er mulig å delta kun på Teams.

Lenken til alle betalende medlemmer, gjester og observatører blir sent ut to uker før arrangementet.SAKSLISTE


1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Karen Contreras Lisperguer.


2. Valg av ordstyrer, protokollfører og 2 personer til å underskrive protokoll.


3. Godkjenning av innkalling og saksliste.


4. Presentasjonsrunde.


5. Årsrapport for prosjektet OssKvinner 2023.


6. Revidert totalregnskap fra foregående år.


7. Budsjett og arbeidsplan for inneværende år.


8. Innkommende forslag.


9. Valg av nytt styre. Instillingen her.


10. Behov fra medlemmene fremover.


11.Fastsette medlemskontingent for 2024/2025.

Vil du melde inn saker?


Det er mulig å melde inn nye saker. Kun betalende medlemmer kan melde inn nye saker. Vennligst send oss en e-post til kontakt@osskvinner.no innen 7.01.2024. 


MELD INN SAKER HER!

Har du lyst til å sitte i styret til OssKvinner?


Vi trenger minst en leder og to styremedlemmer i styret til OssKvinner. Dette er ikke en stilling men et frivillig verv. Vi vil gjerne ha deg som brenner for å støtte kvinner og er opptatt i likestilling og inkludering. Du har engasjement, tar ansvar og er med på å bedre minoritetskvinners levekår i det norske samfunnet. Styret har møter seks ganger i året. Vennligst send oss din søknad og CV til kontakt@osskvinner.no innen 7.01.2024. For mer informasjon om vervet, ring Karen Contreras på telefon 92984970.


MELD DIN INTERESSE HER!

Hvorfor har vi et årsmøte?

Årsmøtet er medlemsdemokrati i praksis. En god diskusjon som alle deltar i gir bedre grunnlag for å ta en avgjørelse.

— Frivillighetsnorge.


Samspillet mellom frivillige organisering og demokrati er noe som det har blitt lagt
stor vekt på innenfor norsk (og skandinavisk) kontekst, og de frivillige organisasjonene
har blitt tillagt en helt sentral rolle både med hensyn til utviklingen og
vedlikeholdelsen av det norske demokratiet...

Kristin Strømsnes

unsplash