FRIVILLIGE 2018-2019


Frivillige er driftkraften bak prosjektet. Prosjektet hadde ikke vært mulige uten frivilliges engasjement og støtte.

I denne siden kan du se hvem de er. Bildene er lenket til våre frivilliges egne nettsider hvor du kan lese mer om dem.