ARBEIDSGRUPPEN 2020

Mia Maria Haugen Feuth 

PROSJEKTASSISTENT
INTERNSHIP

Mia er 24 år og opprinnelig fra Vollen i Asker, men bor i dag i Oslo. Hun har en bachelorgrad i Sosialantropologi fra Universitet i Oslo og holder for tiden på med å fullføre en mastergrad i Internasjonal Utdanning og Utvikling fra OsloMet, hvor hun har valgt å skrive om kvinnelig arbeidsinnvandring fra India i det 21.århundre, med en fordyping i sammenhengen mellom kvinnelig arbeidsmigrering og Empowerment av kvinner. Hennes interessefelt er innenfor institusjonelle og sosiale utviklingsspørsmål, med spesiell vektlegging på kvinner og barns utvikling i en moderne verden.