Hjem
16 dager - kampanjen mot vold mot kvinner
Kvinnekonferanse 2022
Snakk ut! Seminar på Spansk
Kvinners empowerment og privatøkonomi
SNAKK UT! Seminar på Ukrainsk
Snakk ut! seminar på Litauisk
Unge kvinner er ledere
Anam Gondal
Benedicte Falck

SNAKK UT!


En kampanje rettet mot å belyse problemstillingene knyttet til forskjellsbehandling i arbeidslivet.

  • 10 seminarer om arbeidsrettigheter med fokus på liketilling og diskriminering i arbeidsmarkedet
  • Podkast hvor vi intervjuer kvinner som har opplevd forkjellbehandling.
  • Podkast hvor vi Intervjuer kvinner som kjemper mot diskriminering i Norge

 LES MER HER!

Kvinners empowerment og privatøkonomi


Mangler på kunnskap om privatøkonomi og finans er en samfunnsutfordring. Kampanjen "Kvinners empowerment og privatøkonomi" er "#OssKvinners løsning til denne samfunnsutfordring. Vårt arbeid startet i 2022 med å øke kunnskap blant kvinner med både workshop om privatøkonomi og en konferanse om temaet. Gjennom våre aktiviteter forventer vi at flere kvinner blir kjent med denne samfunnsutfordringen og reflekterer over den. Vi ønsker at kvinner selv kommer til egne løsninger.


I 2023 fortsetter vi med dette arbeidet. Det er planlagt fler aktiviteter blant annet seminarer, workshop og publisering av en bok for jenter. Vi ønsker økt samarbeid på tvers av organisasjoner og bedrifter for å øke kunnskap blant kvinner.

Webinar hos Finansforbundet

30.01.23: Hvordan heve kompetansen på privatøkonomi for dine kunder?

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Nettverkstreff: Fortellinger om kvinner

Tema: Entreprenørsreisen av Ana Maria Orbe, eieren av AYA AS

Dato: 1. februar 2023

Tidspunkt: 18:00 -20:00
Sted: Batteriet Oslo

Påmelding i denne lenken!

Du kan også sende e-post til kontakt@osskvinner.no

Spørsmål til +47 92 98 49 70

Workshop om målsetting

Tema: Oppnå dine mål i 2023!

Dato: 2. februar 2023

Tidspunkt: 18:00 -20:00
Sted: Informeres på e-post.

Påmelding i denne lenken!

Du kan også sende e-post til kontakt@osskvinner.no

Spørsmål til +47 92 98 49 70

Dugnad for kvinnelige jobbsøkere

Tema: Søknads redigering

Dato: 14. februar 2023

Tidspunkt: 17:00 -18:00
Sted: Deichman Bjørvika

Påmelding i denne lenken!

Du kan også sende e-post til kontakt@osskvinner.no

Spørsmål til +47 92 98 49 70