Nettverkstreff 14.november


Skiller kvinnelige ledelse seg fra mannlig?


Søndag 14. november inviterer #OssKvinner til et nytt nettverkstreff der temaet er kvinnelig ledelse.


Andelen menn i ledende stillinger fortsetter å være markant høyere enn andelen kvinner. Hvorfor er det slik? Og har det egentlig noe å si om lederen er kvinne eller mann? 


De siste to årene har 70 av de største norske selskapene ansatt en ny toppleder. Kun 18 ansatte en kvinne. Tross en svak positiv utvikling de siste årene, viser det seg at det er i all hovedsak menn som sitter i ledende stillinger. I stillingen som administrerende direktør er kjønnsfordelingen 86% menn og 14% kvinner.


Ledelsesforskere finner ikke forskjeller på kvinnelig og mannlig ledelse. De konkluderer med at kvinner ikke opererer med en annen type ledelse enn menn på en arbeidsplass. Forklaringen kan være at bedriften former lederne like for å nå felles mål, og at lederne har samme alder og type utdannelse. Målinger viser at det er større forskjell kvinner seg imellom og menn seg imellom, enn det er mellom de to kjønnene.


Det er vanlig å tro at kvinnelige ledere er omsorgsfulle, varme og forståelsesfulle og at mannlige ledere er rasjonelle, tar kommando og sørger for å tjene penger. Et studie viser at både kvinner og menn utøver den maskuline og den feminine rollen. Det er lite menn gjør som ikke kvinner kan gjøre, og motsatt.


I en lederundersøkelse viser det seg at kvinnelige ledere i gjennomsnitt har høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene internasjonal forskning viser er viktig for å være en effektiv leder:


  • Evne til å ta initiativ, være tydelig og kommunikativ
  • Evne til nytenking og nysgjerrighet
  • Omsorg og omgjengelighet
  • Evne til å jobbe planmessig mot mål
  • Evne til å tåle press og stress i jobben


MEN hvordan oppleves kvinnelig ledelse i våre arbeidsplasser? Er vi enige med forskerne?


Vi inviterer en gjest som presenterer temaet, og vi deler våre erfaringer.


Vel møtt!