Kvinnedagen

KVINNEDAGEN


Den internasjonale kvinnedagen markeres 8. mars hvert år. Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnelig stemmerett.


I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble 8. mars etter hvert proklamert som internasjonal kvinnedag av FN. I dag markeres den i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.


#OssKvinner feirer kvinnedagen!


Nettverket feirer dagen ved å invitere sine medlemmer til å delta i ulike aktiviteter.


Det er varierte aktiviteter for å nå alle medlemmer.

#Osskvinner nettverkstreff - 8. mars


Medlemmer inviteres til et nettverkstreff hvor vi markerer kvinnedagen. Arrangementet er en mulighet til å bli kjent med hverandre og dele erfaringer.


I 2019 møttes vi på Tukthuset i Oslo.8. mars tog i Oslo


Medlemmer av #OssKvinner deltar også i 8. mars aktiviteter sammen med andre organisasjoner orientert mot kvinnesaker i Oslo.


I 2019 deltok vi på et arrangement hos Enhet for Mangfold og Integrering (EMI). Vi dro sammen med andre kvinneorganisasjoner til Youngstorget.8. marskomiteen


#OssKvinner sender en representant til 8. marskomiteen i Oslo hvert år.  Vi sender også et forslag til Paroler.


Paroler 8. mars 


Paroler er offentlig vedtatte slagord eller tekst som skrives på fanner i togene. Minoritetskvinner: Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!


#OssKvinner gikk bak denne parolen i toget i 2019. Arbeidsledigheten er betydelig høyere blant innvandrerbefolkningen enn for befolkningen forøvrig. Kvinner er overrepresentert i denne statistikken.


#OssKvinner nettverket har som mål å gi kvinner verktøy til å utvikle sine karrierer og delta aktivt i arbeidslivet.