AKTIVITETER

AKTIVITETER 

Mange kvinner ønsker å utvikle seg karrieremessig, og derfor er det viktig å sørge for at de har muligheten til å utvikle sin kompetanse og nettverk. Våre aktiviteter har som mål å hjelpe våre medlemmer til akkurat det: å ha verktøy til å utvikle sine karrierer.

NETTVERKSTREFF

#OssKvinner nettverkstreff avholdes rundt 14 ganger i året. Nettverkstreffene gir deg påfyll i hverdagen, samtidig som du kan mingle og danne nettverk med andre kvinner i Oslo. Vi har også uformelle nettverksarenaer i form av piknik og andre sosiale arrangementer.

SEMINARER

#OssKvinner arrangerer jevnlig seminarer med temaer som er som  aktuelle  for våre medlemmer.

JOBBMESSE

Jobbmesse – Gi kvinner en sjanse! er en unik arena hvor bedrifter og kvinner møtes. Jobbmesse er for alle kvinner som søker jobb eller ønsker å skifte jobb.
Bedrifter får treffe kvinner med solid erfaring og kunnskap, og du som jobbsøker kan knytte kontakter med attraktive bedrifter.

KVINNEDAGEN

#Osskvinner arrangerer feiring av Kvinnedagen for sine medlemmer. Vi oppmuntrer de til å både delta og støtte arbeidet til 8. marskomiteen i Oslo.

DUGNADER FOR JOBBSØKERE

Dugnader for kvinnelige jobbsøkere er en tryggogåpen møteplass rettet mot kvinnelige jobbsøkere.

Frivillige i nettverket hjelper deltakere med å korrekturlese jobbsøknader og gi råd om arbeidsmarkedet i Norge.

JULEMARKEDET

#OssKvinner Julemarkedets mål er å promotere arbeidet til kvinnelige entreprenører med innvandrerbakgrunn i Oslo.

Aktiviteter for alle våre medlemmer!


Våre medlemmer er kvinner som er i jobb, søker jobb eller er entreprenører. Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor arbeidslivet. Derfor har vi  aktiviteter som hjelper dem til å integreres og inkluderes  i arbeidslivet.

AKTIVITESDAG FOR KVINNER

Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor samfunnet. Deltakelse i ulike former for fysisk aktivitet er viktig for kvinners inkludering i samfunnet. Regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir overskudd i hverdagen og har mange positive effekter på både fysisk og psykisk helse. Den 01. september 2019 feiret #OssKvinner friluftslivsuke med en "Aktivitetsdag for kvinner".